Skrivelse till Datainspektionen

Datainspektionen

Datainspektionen


Ärende: övervakningskamera i privat lägenhet på särskilt boende


Jag och min familj har haft övervakningskameror sedan många år början av 2000 talet på grund av ett inbrott.

Min fru Gun Margareta Johansson fick Alzheimer redan i början av 2000 talet.

Hon kunde vara med mig på alla möjliga aktiviteter fram till 2015

2015 09:07 fick jag hem tjänst hjälp.

Då hade vi då hade vi kameror i det flesta rummen och detta kände hemtjänsten till. Jag tog också foton på samtliga personer som hjälpte oss i hemmet från hemtjänsten.

Inga som helst problem noterades från hemtjänsten.

Under st parten av tiden där vi hade hemtjänst kunde hemtjänsten kommunicera med min fru.

Alla visste då att vi hade kameror övervakningskameror och att inte Gun hade någonting emot detta.

Vid ett par tillfällen under tiden vi hade hemtjänst fick Gun lunginflammation och urinvägsinfektion och vid vid slutet av 2015 slogs benen bort, Talet försvann hon kunde inte skriva längre.

Gun togs då igen till Ekegården 2016 03:16 och när jag skrev på hyresavtalet fanns inget negativt angående det jag informerat om att sätta in en övervakningskamera i hennes lägenhet.

Ca ett år innan hade jag varit på hemvården och tittat på hur lägenheterna såg ut eftersom tankarna var att hon skulle flyttas dit så småningom. Vid det tillfället berättade jag också för dåvarande chef på hemvården att när Gun flyttaren sätter vi också in en övervakningskamera i lägenheten eftersom det är ju var vår lägenhet.

Min fru Gun flyttade också in på Hemgårdens avdelning daggkåpan 2017 09:15 och då satte jag också igen en övervakningskamera i enlighetad jag tidigare sagt          

 

 I början av 2018 ville ledningen på hemgården att jag inte skulle ha kamera i lägenheten jag nämnde då att jag långt tidigare berättat att jag kommer att sätta in en kamera. 

Det här önskemålet kom fram efter att det varit en intervju om mig och om att leva med en fru som hade Alzheimer. Jag sa vi det tillfället att jag inte kommer att ta bort kameran. Det är vår lägenhet och i kontraktet stod ingenting om att jag inte fick göra detta det var alltså det andra kontraktet med omsorgsverksamheterna. Ledningen fortsatte att trycka på jag menade att dom ville att det skulle sättas upp en skylt på dörren in till vår lägenhet att där inne fanns kamera och ljud inspelning och detta sa jag ja till.

 

Efter ytterligare ett tag så vill vill ledningen att de skulle kunna sätta upp en kontakt på utsidan av lägenheten som så att de kunde stänga av kameran det är sa jag nej till däremot gick jag då med på att de fick sätta upp en skylt för kameran som var 30×30 cm st. Den skylten fick bara vara där när de bytte på Gunsan, inte när de gick in och tittade om hon sov eller behöver bytas på.

 Påtryckning fortsatte sedan. Nu börjar de bygga ut skylten dels såg det anskrämligt ut när den stod inne i rummet jag krävde att de skulle ta bort den där skylten nu fick det vara Slut på dumheterna.

Den fick inte längre vara inne i lägenheten utan placerades då inpersonskens materielen.De fortsatte i alla fall att bygga ut skylten så att den var ca tio gånger större än vad jag tillåtit dessutom hade de en ställning som levde om när man tog in skylten och höjde upp skylten vilket innebar att jag kunde både se och höra att Gun vaknade. 

Jag påpekade detta för ledningen och de lovade att de skulle byta ut skyddsställningen och det var ju eftersom man skall inte göra saker som väcker en dement under natten för då kan natt förändras till dag.

Verksamhetsavdelningen inom omsorgen alltså inte omsorgs-politikerna har tagit ett eget beslut där de hänvisar till i arbetsmiljö-problem.

Jag har sagt att jag fortfarande överhuvudtaget inte tillåter att skylten dras in och att de inte hållit vad man från början lovade - alltså att de  fortfarande tar in skylten även när de bara ska gå in och titta om hon sover eller om hon behöver bytas på. Skylten är idag som en stor rullgardin och den får de inte ta in i lägenheten.

 • Jag hävdar fortfarande att lägenheten är vår det fanns ingen klausul att jag inte skulle få ha kamera i rummet är det lägenheten och jag har inte gett med mig på att jag själv kommer ta bort den där. Vi har jag Gun och barnen under en tid hon kunde vara med och besluta kommit överens om att det är bästa sättet att kunna hålla kontakt eftersom man också kan prata genom kameran vilket jag gjort ett antal kvällar när hon inte somnat. Jag har t.o.m. ringt ner när jag tycker att det inte har sett bra ut eller hörts bra dagen har verkat stressad och då har det visat sig att hon behövde bytas på.
 • Jag har också i ett tidigt skede redan innan jag flyttade satte upp kameran i lägenheten sagt att eftersom personalen har iPhone så kan dom hämta hem dom behövs till programmet så kan jag ge dem rätt till id så kan de själva under tiden testa och lära sigHur det skulle kunna arbeta med hjälp av kommer i framtiden.
 • Alla vet idag att med all säkerhet kommer man att måsta arbeta med övervakningskamera dels därför att det är så stora pensionsavgångar och det är kombinerat med problem att få folk att jobba med omsorgen blir svårare och svårare och kanske kommer att bli otroligt svårt i framtiden om ca tio år men tyvärr har det inte funnits något intresse av prova.

Vi inom familjen känner oss mobbade eftersom de inte tagit hänsyn till vad vi först kommer en sån och inte vill göra någon som helst förändring utan mera vill att jag ska ta bort allting vilket jag inte anser my behöva                      

 

Skickat från min iPhone

Eje Johansson

2020-02-24

**************************************************************************

Ringde och påtalade följande: Datainspektionen

Ärende: övervakningskamera i privat lägenhet på särskilt boende på Hemgården avdelning Daggkåpan.

 

Historia – överenskommelser i familjen.

Jag (Eje Ernst-Ivar Johansson), min fru Gun Margareta Johansson och barnen har haft övervakningskameror i och utanför vårt hus sedan början av 2000 talet på grund av ett inbrott.

 

Min fru hade två systrar och en bror som gick bort i sjukdomen Huntington i slutet på 1990-talet. Min fru engagerade sig och ingick i en forskning eftersom Huntington går igång av en gen och hon ville få kollat om hon själv hade denna gen. Det visade sig att hon inte hade genen. I början av 2000 talet ramlade hon och slog bakhuvudet. Under några år fick hon olika sviter av fallet och tillslut flaggade det också upp för en begynnande Alzheimer och hon fick då medicin som skulle bromsa sjukdomen. Jag nämner detta eftersom hon då, så när som de sista fyra åren kunde vara med i alla beslutsformer runt övervakningskamerorna.

Hon kunde vara med mig på alla möjliga aktiviteter fram till 2016.

 

Besök på Hemgården för att kolla in hur lägenheterna såg ut. (här hade de för första gången chansen att föra fram omsorgens önskemål/förbud att sätta in övervakningskameran eller sätta in en klausul i hyreskontraktet, vilket inte gjordes).

 

Ca ett år innan jag fick hjälp av Hemtjänsten hade jag varit på Hemgården för att se hur lägenheterna såg ut eftersom planeringen var att hon skulle flyttas dit så snart hon behövde detta. Vid det tillfället berättade jag också för dåvarande chef på Hemgården att när Gun flyttar dit sätter vi också in en övervakningskamera i lägenheten eftersom det är vår lägenhet och det bestämmer vi över själva.

 

Hemtjänstpersonalen (här hade de för andra gången chansen att föra fram omsorgens önskemål/förbud att sätta in övervakningskameran).

 

2015 09:07 fick jag hjälp i hemmet av hemtjänsten.

Då hade vi redan kameror i de flesta rummen och detta kände hemtjänsten till.

Ingen nämnde att det skulle finnas problem ang övervakningskamerorna från Omsorgens hemtjänst.

Alla visste att vi hade övervakningskameror och att inte Gun själv hade någonting emot detta.

Under den tiden fick Gun lunginflammation och urinvägsinfektion. Efter dessa sjukdomar kunde hon inte längre gå, prata, skriva eller äta själv.

 

Ekegårdens särskilda boende i egen lägenhet i Hässleholm. (här hade de för tredje gången chansen att föra fram omsorgens önskemål/förbud att sätta in övervakningskameran).

 

Gun fick direkt flyttas från lasarettet till Ekegården 2016.03.16.

När jag skrev på hyresavtalet fanns ingen klausul/ information om att jag inte skulle få sätta in en övervakningskamera i lägenheten.

 

Hemgårdens särskilda boende i avdelning Daggkåpan.

(här hade de för fjärde gången chansen att föra fram omsorgens önskemål/förbud att sätta in övervakningskameran). 

Min fru Gun fick plats på Hemgårdens avdelning daggkåpan 2017.09.15 och då satte jag också igen en övervakningskamera i enlighet av vad jag tidigare sagt          

 

Efter en intervju i Norra Skåne tidningen med mig om att leva med en fru som hade Alzheimer där jag berättade att jag hade en övervakningskameror hemma i huset och i vår/ Guns lägenhet på Daggkåpan, Hemgården. Efter den intervjun ville ledningen på hemgården att jag inte skulle ha kamera i lägenheten på Daggkåpan, jag nämnde då att jag långt tidigare berättat att jag kommer att sätta in en kamera. 

Jag sa vi det tillfället att jag inte kommer att ta bort kameran. Det är vår lägenhet och i kontraktet stod ingenting om att jag inte fick göra detta, det var alltså det andra kontraktet som jag skrev med omsorgsverksamheterna. Ledningen fortsatte att trycka på och ville nu att det skulle sättas upp en skylt på dörren in till vår lägenhet att där inne fanns en övervakningskamera, detta tillät jag och efter ytterligare några veckor kom kravet att det även skulle stå på skylten att ljud spelades in och detta sa jag också ja till.

 

Efter ytterligare ett tag så ville ledningen att de skulle kunna sätta upp en kontakt på utsidan av lägenheten så att de kunde stänga av kameran när de gick in i lägenheten, det sa jag nej till. De återkom kort därefter om att få sätta upp en skylt för kameran som var 30×30 cm när det fanns behov av att byta på Gun. Jag tyckte det var onödigt, jag hade ju själv skött henne hemma under flera år. Till slut sa jag ja till denna skylt, men bara när de bytte på Gun inte vid något annat tillfälle, alltså inte när de gick in och tittade om hon sov eller om hon behöves bytas på eller annat.

 

Utan att fråga oss i familjen börjar de bygga ut skylten som dels såg det anskrämlig ut när den stod inne i rummet och dels förde ett förfärligt ljud när den flyttades. Jag krävde att de skulle ta bort den för gott och samtidigt sluta med alla dumheterna.

Den flyttades och placerades då i personsrummets materiel rum. Men de fortsatte i alla fall att bygga ut skylten så att den var ca tio gånger större än vad jag tillåtit, dessutom blev det ett förfärligt ljud när man tog in skylten och höjde upp skylten, vilket innebar att jag både kunde se och höra att Gun vid dessa tillfällen vaknade. 

Jag påpekade detta för ledningen och de lovade under lång tid att de skulle byta ut ställningen. Men jag krävde då att den inte fick tas in längre.

Jag påpekande att vid omvårdnad av dementa skall man inte medvetet väcka dem under natten eftersom en dement då lätt kan förändra natt till dag. Skylten är nu mer än 10 ggr större och har bytts ut med en rullgardin. Själva rullanordningen till skylten har bytts ut vilket minskat ljudet när den tas in och förs ut.

Verksamhetsavdelningen inom omsorgen alltså inte omsorgspolitikerna har tagit ett eget beslut där de hänvisar till arbetsmiljöproblem. (kommer tillbaka till detta)

Jag har sagt att jag fortfarande inte överhuvudtaget tillåter att skylten tas in mer – jag menar att jag inte kan lita på överenskommelser gjorda med Hemgårdens ledning.

De har överlämnat olika former av skrivelser där de tagit egna beslut som jag definitivt varje gång sagt att jag inte godkänner. De har med andra ord inte hållit vad vi från början kom överens om och som jag godkände - alltså att man fortfarande tar in skylten även när de ska gå in och titta om hon sover eller om de behöver byta på Gun eller vissa andra saker.

 

 • Jag hävdar fortfarande att lägenheten är vår det fanns ingen klausul att jag inte skulle få ha kamera i lägenheten. Vi har tillsammans mellan Gun, mig och barnen under en tid då hon kunde vara med och besluta kommit överens om att det är bästa sättet att kunna hålla kontakt eftersom man också kan prata genom kameran vilket jag gjort ett antal kvällar när hon inte somnat. Jag har t.o.m. ringt ner när jag tycker att det inte har sett bra ut eller hörts bra då hon verkat stressad och då har det visat sig att hon behövde bytas på.
 • Jag har också i ett tidigt skede redan innan Gun flyttade in sagt att eftersom personalen har iPhone så kan dom hämta hem programmet Eagle Eyes som är gratis, så kan jag ge dem rätt till mitt ID så kan de själva under tiden kunde testa och lära sig hur de skulle kunna arbeta med kamerahjälp inför framtiden.
 • Alla vet idag att de med all säkerhet kommer att måsta arbeta med övervakningskameror dels därför att det är så stora pensionsavgångar ofta kombinerat med för lite personal och för få som söker till behövlig utbildning, blir det svårare och svårare och kanske kommer det att bli otroligt svårt i framtiden om ca tio år, men tyvärr har det inte funnits något intresse av prova, vilket ofta beror på personalledningen, där måste intresset först finnas, där man försöker se möjligheterna.

 

Inom deras verksamhet på Hemgården så har det förekommit:

Stölder (pengar, guld, tabletter), oförskämdheter, glömska,  gentemot den boende och liknande.

Stölderna polisanmäls och polisen lägger ner ärendet pga att det inte går att få fram bevis. I ett av ärendena ser jag at det har hänvisats till - personalbrist och dålig information?

I och med att man inte får fram bevis blir naturligtvis den psykosociala arbetsmiljön sämre. Detta innebär att samtlig personal kommer att känna sig skyldig eller att arbetskompisar kan titta snett på varandra, att även anhöriga kommer att göra samma sak då det inte framkommer något bevis.

Jag är hos min fru två gånger per dag, träffar personalen vid samtliga tillfällen, hjälper henne att äta mm – jag ser också hur dessa stressas pga av personalbrist, ofta ny personal mm.

Jag vet att personalen gör ett fantastiskt jobb på min frus avdelning och vill inte att någon av dom skall behöva lida av att någon annan gör något fel – och kameran blir ett bra bevis i sådana fall.

I skriften anger dom som skäl Personalens psykosociala arbetsmiljö (se ovan).

Jag har under snart 2 år tillåtit att de fick ställa en skylt på 30x30 cm framför kameran när det bytte på min fru men inte vid andra tillfällen.

De har inte följt överenskommelsen utan återkommer gång på gång och försöker få mig att ta bort kameran.

Det innebär också att de återkommande samtalen om att jag skall ta bort kameran blir en återkommande mobbing från deras sida. Dom har inte någon gång försökt gå med på de önskemål jag haft.

Det är vår lägenhet, jag har lovat min fru att hon skall ha det säkert och bra och det har jag för avsikt att fortsätta med så länge hon lever.

Har jag fel eller rätt att ha kameran utan att de ställer något för den eller förflyttar möbler för att kunna ställa skylten så nära kameran som möjligt mm.


************************************************************************************

Privatpersoners kamerabevakning

När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland vara undantagna från reglerna i dataskyddsförordningen och den nya kamerabevakningslagen. I så fall behöver du som privatperson inte ta hänsyn till reglerna. Lagen gäller helt enkelt inte. Detta förutsätter dock att

 • kameran inte filmar en plats dit allmänheten har tillträde
 • du kamerabevakar i egenskap av privatperson
 • bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur eller som har samband med ditt hushåll

För att kunna bedöma om bevakningen är en verksamhet av rent privat natur är platsen och avsikten med övervakningen centrala faktorer. Kamerabevakning inne i en privatbostad som bedrivs av den som bor där bör normalt anses vara en verksamhet av rent privat natur. Även övervakning av andra privata byggnader än privatbostäder, till exempel garage, förråd, sjöbodar och viss tomtmark som bedrivs av innehavaren, omfattas av undantaget under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet. Detsamma gäller privatägda bilar och båtar så länge kameran endast fångar insidan av fordonet. Men om du som privatperson har för avsikt att sprida övervakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på internet, omfattas kameran av reglerna i kamerabevakningslagen.

I dag är det vanligt förekommande att kameror i en privatbostad är kopplade till en larmcentral (hemlarm). Även sådana kameror faller utanför dataskyddsförordningen under förutsättning att privatundantaget är tillämpligt.

Privatpersoner som kamerabevakar behöver aldrig ansöka om tillstånd. 

 

 

Från: Datainspektionen (no-reply) <no-reply@datainspektionen.se>
Skickat: den 10 mars 2020 13:09
Till: eje.johansson@odata.se
Ämne: Svar från DI

 

Hej Eje,

 

Möjligtvis syftade min kollega på en klagomålsblankett. För att denna ska kunna användas ska omsorgsverksamheten ha behandlat dina, din frus eller någon annans personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med reglerna i dataskyddsförordningen. Du hittar blanketten samt mer information här.

 

Någon annan blankett som är användbar för privatpersoner har vi inte.

 

Sätter man upp en bevakningskamera i sitt eget hem faller detta inom det så kallade privatundantaget, vilket innebär att reglerna för kamerabevakning inte gäller.


Så är även fallet om ens bostad skulle vara en annan persons arbetsplats.

 

Vänliga hälsningar
Jonas Marcusson
Jurist, Datainspektionen
www.datainspektionen.se

 

Besök vår webbplats
www.datainspektionen.se finns mängder av faktamaterial,
frågor och svar och liknande. Använd gärna sökfunktionen för att
hitta den information du söker.

 

Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

 

Läs mer om dataskyddsförordningen

Information om hur Datainspektionen behandlar personuppgifter


Till

Eje Johansson

2020-03-10


************************************************************

Skriftsom lämnades in till Hemgårdens Chefer och personal på Daggkåpan 2020-03-XX Datainspektionen

Ärende: övervakningskamera i privat lägenhet på särskilt boende på Hemgården avdelning Daggkåpan.

 

Historia – överenskommelser i familjen.

Jag (Eje Ernst-Ivar Johansson), min fru Gun Margareta Johansson och barnen har haft övervakningskameror i och utanför vårt hus sedan början av 2000 talet på grund av ett inbrott.

 

Min fru hade två systrar och en bror som gick bort i sjukdomen Huntington i slutet på 1990-talet. Min fru engagerade sig och ingick i en forskning eftersom Huntington går igång av en gen och hon ville få kollat om hon själv hade denna gen. Det visade sig att hon inte hade genen. I början av 2000 talet ramlade hon och slog bakhuvudet. Under några år fick hon olika sviter av fallet och tillslut flaggade det också upp för en begynnande Alzheimer och hon fick då medicin som skulle bromsa sjukdomen. Jag nämner detta eftersom hon då, så när som de sista fyra åren kunde vara med i alla beslutsformer runt övervakningskamerorna.

Hon kunde vara med mig på alla möjliga aktiviteter fram till 2016.

 

Besök på Hemgården för att kolla in hur lägenheterna såg ut. (här hade de för första gången chansen att föra fram omsorgens önskemål/förbud att sätta in övervakningskameran eller sätta in en klausul i hyreskontraktet, viklket inte gjordes).

 

Ca ett år innan jag fick hjälp av Hemtjänsten hade jag varit på Hemgården för att se hur lägenheterna såg ut eftersom planeringen var att hon skulle flyttas dit så snart hon behövde detta. Vid det tillfället berättade jag också för dåvarande chef på Hemgården att när Gun flyttar dit sätter vi också in en övervakningskamera i lägenheten eftersom det är vår lägenhet och det bestämmer vi över själva.

 

Hemtjänstpersonalen (här hade de för andra gången chansen att föra fram omsorgens önskemål/förbud att sätta in övervakningskameran).

 

2015 09:07 fick jag hjälp i hemmet av hemtjänsten.

Då hade vi redan kameror i de flesta rummen och detta kände hemtjänsten till.

Ingen nämnde att det skulle finnas problem ang övervakningskamerorna från Omsorgens hemtjänst.

Alla visste att vi hade övervakningskameror och att inte Gun själv hade någonting emot detta.

Under den tiden fick Gun lunginflammation och urinvägsinfektion. Efter dessa sjukdomar kunde hon inte längre gå, prata, skriva eller äta själv.

 

Ekegårdens särskilda boende i egen lägenhet i Hässleholm. (här hade de för tredje gången chansen att föra fram omsorgens önskemål/förbud att sätta in övervakningskameran).

 

Gun fick direkt flyttas från lasarettet till Ekegården 2016.03.16.

När jag skrev på hyresavtalet fanns ingen klausul/ information om att jag inte skulle få sätta in en övervakningskamera i lägenheten.

 

Hemgårdens särskilda boende i avdelning Daggkåpan.

(här hade de för fjärde gången chansen att föra fram omsorgens önskemål/förbud att sätta in övervakningskameran). 

Min fru Gun fick plats på Hemgårdens avdelning daggkåpan 2017.09.15 och då satte jag också igen en övervakningskamera i enlighet av vad jag tidigare sagt          

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Efter en intervjue med mig om att leva med en fru som hade Alzheimer i tidningen Norra Skåne i början av 2018 ville ledningen på hemgården att jag inte skulle ha kamera i lägenheten, jag nämnde då att jag långt tidigare berättat att jag kommer att sätta in en kamera. 

Jag sa vi det tillfället att jag inte kommer att ta bort kameran. Det är vår lägenhet och i kontraktet stod ingenting om att jag inte fick göra detta, det var alltså det andra kontraktet som jag skrev med omsorgsverksamheterna. Ledningen fortsatte att trycka på och ville nu att det skulle sättas upp en skylt på dörren in till vår lägenhet att där inne fanns en övervakningskamera, detta tillät jag och efter ytterligare några veckor kom kravet att det även skulle stå på skylten att ljud spelades in och detta sa jag också ja till.

 

Efter ytterligare ett tag så ville ledningen att de skulle kunna sätta upp en kontakt på utsidan av lägenheten så att de kunde stänga av kameran när de gick in i lägenheten, det sa jag nej till. De återkom kort därefter om att få sätta upp en skylt för kameran som var 30×30 cm när de bytte på Gun. Jag tyckte det var onödigt, jag hade ju själv skött henne hemma. Till slut sa jag ja till denna skylt, men bara när de bytte på Gun inte vid något annat tillfälle, alltså inte när de gick in och tittade om hon sov eller om hon behöves bytas på eller annat.

 

Utan att fråga oss i familjen börjar de bygga ut skylten som dels såg det anskrämlig ut när den stod inne i rummet och dels förde ett förfärligt ljud när den flyttades. Jag krävde att de skulle ta bort den för gott och samtidigt sluta med alla dumheterna.

Den flyttades och placerades då i personsrummets materiel rum. Men de fortsatte i alla fall att bygga ut skylten så att den var ca tio gånger större än vad jag tillåtit, dessutom blev det ett förfärligt ljud när man tog in skylten och höjde upp skylten, vilket innebar att jag både kunde se och höra att Gun vid olika av dessa tillfällen vaknade. 

Jag påpekade detta för ledningen och de lovade under lång tid att de skulle byta ut ställningen. Men jag krävde då att den inte fick tas in längre.

Jag påpekande att vid omvårdnad av dementa skall man inte medvetet väcka dem under natten eftersom en dement då lätt kan förändra natt till dag. Skylten är nu mer än 10 ggr större och har bytts ut med en rullgardin. Själva rullanordningen till skylten har bytts ut vilket minskat ljudet när den tas in och förs ut.

Verksamhetsavdelningen inom omsorgen alltså inte omsorgspolitikerna har tagit ett eget beslut där de hänvisar till arbetsmiljöproblem. (kommer tillbaka till detta)

Jag har sagt att jag fortfarande inte överhuvudtaget tillåter att skylten tas in mer – jag menar att jag inte kan lita på vad vi kommit överens om.

De har överlämnat olika former av skrivelser där de tagit egna beslut som jag definitivt varje gång sagt att jag inte godkänner. De har med andra ord inte hållit vad vi från början kom överens om och som jag godkände -

 alltså att man fortfarande tar in skylten även när de ska gå in och titta om hon sover eller om vi behöver byta på eller vissa andra saker.

 

 • Jag hävdar fortfarande att lägenheten är vår det fanns ingen klausul att jag inte skulle få ha kamera i lägenheten. Vi har tillsammans mellan Gun, mig och barnen under en tid då hon kunde vara med och besluta kommit överens om att det är bästa sättet att kunna hålla kontakt eftersom man också kan prata genom kameran vilket jag gjort ett antal kvällar när hon inte somnat. Jag har t.o.m. ringt ner när jag tycker att det inte har sett bra ut eller hörts bra då hon verkat stressad och då har det visat sig att hon behövde bytas på.
 • Jag har också i ett tidigt skede redan innan Gun flyttade in sagt att eftersom personalen har iPhone så kan dom hämta hem det programmet som är gratis, så kan jag ge dem rätt till id så kan de själva under tiden testa och lära sig hur de skulle kunna arbeta med kamerahjälp inför framtiden.
 • Alla vet idag att med all säkerhet kommer man att måsta arbeta med övervakningskamera dels därför att det är så stora pensionsavgångar ofta kombinerat med för lite personal och för få som söker till behövlig utbildning blir det svårare och svårare och kanske kommer det att bli otroligt svårt i framtiden om ca tio år, men tyvärr har det inte funnits något intresse av prova.

 

Inom deras verksamhet på Hemgården så har det förekommit:

Stölder (pengar, guld, tabletter), oförskämdheter, glömska,  gentemot den boende och liknande. Stölderna polisanmäls och polisen lägger ner ärendet pga att det inte går att få fram bevis. I ett av ärendena har det då hänvisats till personalbrist och dålig information.

I och med att man inte får fram bevis blir naturligtvis den psykosociala arbetsmiljön sämre. Detta innebär att samtlig personal kommer att känna sig skyldig eller att andra arbetskompisar kan titta snett på varandra, att anhöriga kommer att göra samma sak då det inte framkommer något bevis.

Jag är hos min fru två gånger per dag, träffar personalen vid samtliga tillfällen, hjälper henne att äta mm – jag ser också hur dessa stressas pga av personalbrist, ofta ny personal mm. Jag vet att personalen gör ett fantastiskt jobb på min frus avdelning och vill inte att någon av dom skall behöva lida av att någon annan gör något fel – och kameran blir ett bra bevis i sådana fall.

I skriften anger dom som skäl Personalens psykosociala arbetsmiljö (se ovan).

Jag har under snart 2 år tillåtit att de fick ställa en skylt på 30x30 cm framför kameran när det bytte på min fru men inte vid andra tillfällen.

De har inte följt överenskommelsen utan återkommer gång på gång och försöker få mig att ta bort kameran.

Det innebär också att de återkommande samtalen om att jag skall ta bort kameran blir en återkommande mobbing från deras sida. Dom har inte någon gång försökt gå med på de önskemål jag haft. Det är vår lägenhet, jag har lovat min fru att hon skall ha det säkert och bra och det har jag för avsikt att fortsätta med så länge hon lever.

Har jag fel eller rätt att ha kameran utan att de ställer något för den eller förflyttar möbler för att kunna ställa skylten så nära kameran som möjligt mm.

 

***********************************************************************************************************

 

Hej Eje,

 

Möjligtvis syftade min kollega på en klagomålsblankett. För att denna ska kunna användas ska omsorgsverksamheten ha behandlat dina, din frus eller någon annans personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med reglerna i dataskyddsförordningen. Du hittar blanketten samt mer information här.

 

Någon annan blankett som är användbar för privatpersoner har vi inte.

 

Sätter man upp en bevakningskamera i sitt eget hem faller detta inom det så kallade privatundantaget, vilket innebär att reglerna för kamerabevakning inte gäller.

Så är även fallet om ens bostad skulle vara en annan persons arbetsplats.

 

Vänliga hälsningar
Jonas Marcusson
Jurist, Datainspektionen
www.datainspektionen.se

 

Besök vår webbplats
www.datainspektionen.se finns mängder av faktamaterial, frågor och svar och liknande.