Fysiska aktiviteter schemalagt i hela skolans värld